Družby a družičky? Jistě víte, že snad na každé svatbě jsou přítomny. Ale víte, kde tato tradice družiček na svatbě vznikla? Kdo by jimi měl být, jaký je vhodný počet, jaké jsou jejich úkoly, funkce a co by si měly obléci?

Co je v dnešní době zvykem? Pověry a tradice související s družičkami na svatbě a které z nich se dochovaly?

A jak to tedy bylo v minulosti, kde tradice družiček na svatbě vznikla?

Už ve starověkém Římě, byly družičky nedílnou součástí svateb. Oblékaly se stejně jako nevěsta, aby zmátly pomstychtivé, zlé duchy, kteří chtěli nevěstě ublížit. Duchové tak nevěstu nepoznali a nemohli na ní napáchat zlo a ublížit tak novomanželům.

Drobná zmínka je prý uvedena i v Bibli – Když se Jacob ženil s Leou a později i Ráchel, obě ženy si na svatbu přivedly svou vlastní „služku”. V dnešní době bychom onu služku mohli považovat za pravou ruku, pomocnici, tedy dnešní družičku. V minulosti samozřejmě služka zastávala funkci vážně jen posluhovačky, v dnešní době se její role dost změnila :).

Až ve viktoriánské éře se tradice družiček začala více podobat té dnešní. Mladé dívky na svatbě aranžovaly květiny a nevěstu doprovázely uličkou k oltáři. V rukou nesly bylinky, obilí a česnek, aby od nevěsty odehnaly zlé duchy. Odtud se nejspíš zachovala tradice květin v ruce :).

(Pokud sháníte květiny pro svou svatbu, vřele doporučím mou skvělou kolegyňku a kamarádku Týnu – Svět podle Kristin, která se ráda postará o květinovou výzdobu, tak napeče dort a další sladkosti dle Vašich přání.)

Družba

V dnešní době většinou funkce družby splývá s funkcí svědka ženicha. Ženich si za svědka/ družbu volí svého bratra nebo velmi dobrého, blízkého kamaráda. Ten zajišťuje rozlučku se svobodou pro ženicha, pomáhá se zařizováním přidělených úkolů, může pomáhat vybírat oblek na svatbu, na svatbě se pak stará víceméně o zajištění zábavy, obveselování novomanželů a svatebčanů. Měl by to být dobrý řečník, organizátor, pomáhá také družičkám s tím, na co samy nestačí. Často je svědek/ družba jedním z těch, kdo mívá svatební proslov.

V minulosti úkolem družby byly především záležitosti, které sňatku předcházely. Družba a otcové ženicha a nevěsty řešili otázky věna a další majetkové záležitosti, které bylo před svatbou nutné uspořádat, a to ke spokojenosti obou stran. Poté už na řadu přicházely námluvy :).

 

Úkoly a povinnosti družiček

Všeobecně družička či družičky jsou pravou rukou nevěsty. Plní tedy funkci pomocnou.
V první řadě se starají o organizaci nevěstiny rozlučky se svobodou. Tím to ale nekončí, nýbrž začíná.

Družičky pak nevěstě mohou pomáhat vybírat svatební šaty. K výběru šatů je dobré si přizvat nejbližší kamarádku či kamarádky, maminku,… ty, které Vás dobře znají a sdělí Vám vždy upřímný názor.

V další fázi družičky pomáhají zařizovat a vyřizovat vše, co nevěsta potřebuje nebo jí vidíte na očích.
Svatební dodavatele nejčastěji vybírají snoubenci společně. Pokud rozhodování muž přenechá ženě a příprav se moc neúčastí, jsou často družičky nápomocné i v těchto rozhodovacích procesech.

Při svatbě jsou pak nepostradatelné. Zajišťují nevěstino pohodlí a jsou nevěstě k ruce. Pokud na svatbě není přítomna koordinátorka, pomáhají s přípravami, dekoracemi, koordinací, rozdávají informace svatebčanů, o tom, jak se správně seřadit, kde stát, jak bude vše probíhat, jaký následuje program. Rozhodují za nevěstu v méně důležitých záležitostech. Tím myslím, že pokud nevěsta předem nerozdala přesné pokyny, neběhejte za ní s každou prkotinou. Jistě jí bude jedno, zda daná cedulka bude umístěna napravo nebo nalevo od cesty. Čím více zvládnou družičky zajistit samy, bez neustálého běhání či telefonování nevěstě, tím lépe. Nevěsta se může v klidu a s čistou hlavou chystat, může být klidná, že je o vše postaráno :). Nikdo přece nechce, aby se ve svůj velký den stresovala tím, co se nestíhá, co ještě chybí, co se pokazilo atp., že?

Jak už jsem zmínila, pokud není na svatbě přítomna koordinátorka, kterou každopádně doporučuji, družičky pak během celého svatebního dne mají funkci informativní a koordinační. Informují svatebčany o programu, před obřadem připínají svatební vývazky, po obřadě pak rozdávají kornoutky s okvětními plátky/ rýží či bublifuky a formují pro nevěstu a ženicha špalír. Přebírají či informují o tom, kam odevzdávat svatební dary, zajišťují naplňování svatební knihy, svatebního stromu, hostům rozdávají dárky či výslužky a také organizují další aktivity, jako jsou třeba svatební hry.

Dříve, pokud nebylo příliš mnoho programu, svědci či hlavní družička a družba předčítali svatební přání, které novomanželé dostali. V dnešní době se to už moc na svatbách nedělá a já sama bych tuhle aktivitu nedoporučila. Přání se často opakují, po chvíli se tedy svatebčané začnou nudit. Nehledě na to, že některá přání jsou spíše osobní a pokud dostanete darem nějaké finance, každý nemusí vědět, jaký obnos ve které obálce byl. Za mě je toto aktivita určená do soukromí :).

Svědci či družičky a družby pomáhají také s organizací hromadného focení.
(O organizaci hromadného focení se svatebčany informuji snoubence na každé předsvatební schůzce :). Každopádně doporučuji si na tuto aktivitu připravit seznam skupinek, se kterými se chcete vyfotit, aby se na nikoho nezapomnělo a zbytečně se nezdržoval celý harmonogram svatebního dne :).)

Svědkyně nebo některá družička by měla mít pro nevěstu jakousi kabelku, krabičku poslední záchrany, která by měla obsahovat kapesníčky, krém, vůni, lesk na rty, léky na bolest, náplasti, šitíčko apod.

A v neposlední řadě, pokud tuto činnost neobstará otec ženicha či nevěsty nebo nedostane úkol někdo jiný, vyřizují vyrovnání účtů za poskytnuté služby (catering, kapela, …).

 

Jaký by tedy měl být správný počet družiček?

Počet družiček samozřejmě není nijak stanovený a je jen volbou nevěsty, kolik družiček si vybere. Na českých svatbách můžete nejčastěji vidět 1 – 6 družiček. Ovšem méně je někdy více. Je dobré volit sudý počet, aby svatební fotky byly hezky symetrické. Není to však nutností :). Počet pánů, kteří budou součástí ženichovi družby, by měl být ideálně stejný jako počet družiček.
Určitě pořádně zvažte, kolik družiček/ družeb chcete. Čím větší počet družiček a družby budete mít, tím bude horší organizace – přesuny, řazení na obřadě, focení,…

 

Co družičkám obléci?

V minulosti podle tradice družičky oblékaly šaty podobné nevěstiným svatebním šatům. To proto, aby zmátly zlé duchy a zajistily tak pro nevěstu štěstí.

V dnešní době chce většina nevěst mít vše vyladěné do posledního detailu. Volí tedy šaty pro družičky v barvách svatby. Variantou je zvolit pro všechny družičky úplně stejné šaty, případně určit barvu šatů nebo více barev a děvčata se často domlouvají, případně šaty pořizují společně. Hezky vypadá i kombinace 2-3 barev šatů. Případně vytvoření „duhy“ z družiček. Při výběru šatů berte v potaz i výběr bot. Aby jedna z družiček pak třeba nevyčnívala :)… a také to, jestli daný střih šatů bude lichotivý pro všechny zúčastněné :).

Odění družiček do stejných či podobných šatů pak pomůže svatebčanům snadno identifikovat a rozpoznat, na koho se mohou obrátit :), opět v případě, že nejsou přítomny koordinátorky.

Šaty, boty, vizáž si hradí každá z družiček sama, (pokud nevěsta netrvá na opaku), jako díky za tu čest být družičkou, květiny nebo květinové náramky, věnečky pro nevěsty pak hradí nevěsta :).

 

A koho tedy volit? Kdo může či měl by být družičkou?

Podle tradic by družičkou mělo být svobodné děvče. Obvykle to byly mladší dívky, panny, ze stejné rodiny jako nevěsta. V dnešní době už se nelpí na příbuzenských vztazích, stáří či stavu družičky.
Já každopádně radím dobře zvážit, koho chcete po svém boku mít. Špatný výběr totiž může ze zařizování a celé svatby udělat pořádný adrenalin a stát Vás více nervů, než byste chtěla.
Moje rada: volte své blízké kamarádky, které jsou na stejné vlně, mají podobný vkus, organizační schopnosti, jsou upřímné a můžete se na ně spolehnout. Zároveň je dobré zvážit, zda vybraná osoba je a bude k ruce ve svatební den, zda nebydlí na opačném konci republiky či nebude muset ve svatební den obstarat 3 děti apod. 🙂

Velké družičky na obřadě nastupují před nevěstou a to buď jednotlivě, v páru s družbou, ve dvojicích, trojicích. Záleží na celkovém počtu :).
Pokud máte malé družičky –  ty pak nesou nevěstě závoj, pokud ho má. Pokud ne, nastupují po velkých družičkách, tedy úplně před nevěstou a často nesou košíčky s okvětními plátky, které před nevěstou rozhazují. Okvětní lístky symbolizují plodnost.

 

Dárky pro družičky

Vzhledem k tomu, že za družičky si nevěsta vybírá své nejbližší, je časté, že své družičky obdaruje. Dárkem se většinou stávají náramky, řetízky, jiné personalizované šperky, vlastní tvorba či jiný dárek či společný zážitek. Dárek je takovým malým díkem, gestem vděčnosti za přátelství, za to, že jsou po Vašem boku, a to jak ve Váš svatební den, tak v celém Vašem životě :).

V dalším článku se dozvíte něco o svatebních tradicích.
Těšíte se? 🙂