šeříková

…když fialové hrozny květů opojnou vůní prosycují vzduch…

 

 

křehkost, čistota, neposkvrněnost

 

k ř e h k o s t

„… Rozkvétá za rosy bílý pupen krásu vidíš, tím pohledem udiven okvětních plátků půvabem okouzlen nic nevnímáš, vznášíš se omámen. Křehkost, ta krása, co city svádí sladce omamná vůně v nose vnadí oči zavíráš a sny stále ve spánku vidí nádheru, co do rozpaků mozek přivádí. …“

 

ú z k o s t

„Máj neslunný a červen černý. Noc bez luny, poušť bez cisterny. Nic nekvete, déšť dá jen bláto. Dni zakleté v dáno a vzato.“ Bohuslav Reynek

 

s o u z n ě n í